23 april, 7 en 21 mei workshop Z Italië

by Marja Brouwer

Dinsdagen 23 april en 7 en 21 mei 2019: Workshop Zuid-Italie
Driedelige workshop van Fred Nijhuis over Calabrie, de Etna en de DOCG Taurasi.
https://www.fred-nijhuis.nl/workshops/